Solrosen Hemtjänst meny

Hur Du söker hemtjänst

Service och tjänster med biståndsbeslut

För att få ett beslut om bistånd ska du kontakta Regionens biståndshandläggare på Socialförvaltningen. Dom nås på 0498-204969 eller mottagningsenheten.sof@gotland.se
Läs gärna mer på Regionens hemsida gemom att klicka på denna länk Ansökan och avgifter


Kundvalet

Du som får beslut om hemtjänstinsatser kan själv välja vilket hemtjänstutförare som du önskar ska utföra  arbetet. Du har möjlighet att välja antingen Regionens hemtjänst eller oss. Solrosen hemtjänst erbjuder insatser i form av hemtjänst, avlösning samt ledsagning. 

Avgiften för hemtjänst utförd av Region Gotland och privata utförare är densamma oavsett vem man väljer.

 

Hushållsnära tjänster som inte ingår i biståndsbeslut

När du valt oss som utförare av hemtjänst och önskar hjälp med något som inte ingår i ditt biståndsbeslut, har vi möjlighet att erbjuda tilläggstjänst som vi fakturerar dig per timme enligt 
RUT- avdrag. Vi erbjuder tjänster såsom tvätt, strykning, hjälp med enklare ärenden och inköp, storstädning, fönsterputs, flyttstädning i tom bostad, golvvård mm. Vi utför inga trädgårdsarbeten