Skåningegård Omsorg meny

om oss på Skåningegård

Skåningegård har gamla anor, omsorgsverksamhet har bedrivits här i enskild regi sedan 1911.

Namnet Skåningegård syftar inte på länet Skåne utan härrör från personen som redan på 1500-talet bodde på denna plats, Anders Skåning.

Verksamheten på Skåningegård i Dänningelanda består av ett serviceboende med 14 platser samt två gruppbostäder med 12 platser samt en daglig verksamhet. 

Är du intresserad av vår verksamhet, ta gärna en kontakt med 

Cecilia Rosengren
0470-776108 

 

 

 

 

I vår verksamhet finns tillgång till en hjärtstartare. Den är placerad direkt till vänster i entren till vårt boende Ainagården och är tillgänglig för oss och allmänheten dygnet runt. Ainagården ligger mellan Skåningegård och VDIF:s fotbollsplan i Dänningelanda.