Skåningegård Omsorg meny

Företagsfakta

Vi som företag vill öppet visa vår företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Skåningegård Omsorg AB
Dänningelanda
355 93 VÄXJÖ
Telefon 0470-77 61 00
E-post: info@skaningegardomsorg.se

Basfakta

Vi bedriver gruppbostad, servicebostad samt daglig verksamhet inom LSS personkrets 1 och 2. Totalt 26 platser.

Personal

50 anställda 32 kvinnor och 18 män.

Målet är att samtliga tillsvidareanställda har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller motsvarande.
Kollektivavtal är tecknat med Sobona.

Företagsledning & ägare

Allabolag.se finns mer information om Skåningegård Omsorg AB.
Ägare: Mikael Yding.

Kvalitet

Vi har ett kvalitetssystem som uppfyller och tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Kvalitet - och patientsäkerhetsberättelse 
2019