Solrosen Hemtjänst meny

Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Solrosen Hemtjänst
Jungmansgatan 296 A
621 52 VISBY
Telefon 0726- 44 67 32
E-post: sofia.hellgren@solrosengotland.se

Basfakta

Vi bedriver hemtjänst i Visby och har ca 55 kunder.
Vi bedriver hemtjänst utifrån upphandlad LOV via Region Gotland.

Personal

Ca 25 anställda 20 kvinnor och 5 män.
Målet är att samtliga tillsvidareanställda har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller motsvarande.
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare

Allabolag.se finns mer information om Gotlands Serviceboende AB.
Ägare: Mikael Yding.

Kvalitet

Vi har ett kvalitetssystem som uppfyller och tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).