Solrosen Serviceboende meny

Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Solrosens Serviceboende
Torsgatan 1
621 45 VISBY
Telefon 0498-28 49 00
E-post: info@solrosengotland.se

Basfakta

Vi bedriver ett boende med 24 platser för personer med demenssjukdom i Visby.

Personal

Ca 25 anställda 22 kvinnor och 3 män.
Målet är att samtliga tillsvidareanställda har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller motsvarande.
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare

Allabolag.se finns mer information om Gotlands Serviceboende AB.
Ägare: Mikael Yding.

Kvalitet

Vi har ett kvalitetssystem som uppfyller och tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).