Gotlands Vård meny

Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Gotlands Vård AB
Box 3236
350 53 VÄXJÖ
Telefon 0498-49 71 00
E-post: info@gotlandsvard.se

Basfakta

Vi bedriver två särskilda boenden inom SoL på södra Gotland. Ett är beläget i Burgsvik och ett i Havdhem.

Personal

Ca 25 anställda, 17 kvinnor och 8 män.
Målet är att samtliga tillsvidareanställda har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller motsvarande.
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare

Allabolag.se finns mer information om Gotlands Vård AB.
Ägare: Mikael Yding.

Kvalitet

Vi har ett kvalitetssystem som uppfyller och tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Kvalitet - och patientsäkerhetsberättelse 
2019